Konumunuz: Anasayfa Haberler

Yazdır

alt

2018-2019 E?itim ve ?retim y?l?nda yap?lan al??malar sonucu burs verilmesine karar verilen,

331 ?rencimizin 1 taksit burs demeleri yap?ld?.

Katk? sa?layan, destek veren Vakf?m?z?n gnl dostlar?ndan Rabbim raz? olsun.

28,12,2018

?ekav Ba?kan?, Ali Beyaz